Skip to main content

چگونه پلن اضافه کنیم؟

از منوی Plans روی Add New Plan کلیک کنید.

یک نام انگلیسی برای پلن انتخاب کنید. مشتری شما این اسم را نخواهد دید. سپس یکی از دیتاسنتر ها را انتخاب کرده و برای انتخاب پوشه خاص وارد آن دیتاسنتر شوید. در این قسمت در صورت دلخواه پوشه مربوط به ماشین های مجازی این پلن را انتخاب کنید. تمامی ماشین مجازی جدید در این دیتاسنتر و در این پوشه قرار خواهند گرفت.

برای ایجاد و تغییر این پوشه ها به پنل vCenter خود مراجعه فرمائید.

img

روی Next کلیک کنید.