Skip to main content

قدم پنجم

کانفیگ سخت افزار ماشین مجازی#

در این قسمت میتوانید پروفایل های متفاوت با مقادیر مشخص ایجاد کنید. اگر هیچ پروفایلی ایجاد نشود، تنظیمات ماشین مجازی تغییری نخواهد یافت و مقادیر آن برابر تمپلیت خواهد بود. برای ایجاد تغییر حداقل یک پروفایل اضافه کنید.

همچنین میتوانید فایل های ایزوی که میخواهید در دسترس کاربران قرار دهید را در قسمت آخر انتخاب کنید. برای اضافه کردن فایل های ایزو به زیرمنو ISO Files در منوی Plans مراجعه کنید.

img

تنظیمات مربوط به هر ماشین مجازی#

این قسمت شامل دو بخش است

نامگذاری ماشین مجازی#

با درگ دراپ کردن موارد میتوانید طرز نامگذاری ماشین مجازی را تعریف کنید. دقت کنید که حتماً باید یک پارامتر یکتا در نامگذاری استفاده شود. آدرس آی پی و آی دی ماشین مجازی دو پارامتر یکتای قابل استفاده هستند. آی دی همیشه یکتاست و توصیه میکنیم این پارامتر را در انتهای اسم قرار دهید تا تحت هیچ شرایطی اسم تکراری ساخته نشود. بقیه پارامتر ها غیر ضروری هستند و میتوانید به دلخواه تعدای از آن ها را در نامگذاری سرویس استفاده کنید.

img

اندازه گیری مصرف شبکه#

caution

این بخش هم اکنون در حال کامل شدن می باشد استفاده از آن توصیه نمی شود ولی اگر میخواهید قسمتی از آن را بررسی نمائید با واحد فنی در تماس باشید.

برای جلوگیری از مصرف بیش از حد ماشین های مجازی از شبکه، میتوان از این گزینه استفاده کرد. پس از فعال کردن این گزینه محدودیت های مختلفی را میتوان بر روی سرور ها تنظیم کرد. به محض محدود شدن یک سرویس، شبکه آن Disconnect شده و پس از رفع محدودیت دوباره متصل خواهد شد. این محدودیت ها و گزینه های عبارتند از:

  • Limit Transmiting Data برای اعمال محدودیت بر روی حجم دیتای ارسال شده از طرف ماشین مجازی میباشد. حجمی که از ماشین مجازی به اینترنت آپلود میشود.
  • Limit Recieving Data برای محدودیت بر روی حجم دیتای دریافتی در ماشین مجازی است. حجمی که ماشین مجازی از اینترنت دانلود میکند.
  • Limit Both Recieving and Transmiting Data برای اعمال محدودیت بر روی حجم مصرفی استفاده میشود. جمع آپلود و دانلود سرور.
  • Reset Quota after برای ریست کردن محدودیت استفاده میشود. برای مثال میتوانید محدودیت ترافیک ۱۰ گیگابایت را به ازای هر هفته تنظیم کنید. هر سرویسی که مصرف حجم آن از این مقدار بیشتر شود تا انتهای هفته شبکه آن قطع خواهد بود.
  • قسمت آخر برای اعمال محدودیت مصرف نسبی در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر میخواهید حجم دانلود به سرور کمتر از یک دهم آپلود از سرور باشد، نوع نسبت را download to upload انتخاب کنید و حداکثر نسبت مجاز را برابر 0.1 قرار دهید. این محدودیت ها باید پس از یک مدت زمان معلوم اعمال شوند. برای مثال ۲۴ ساعت پس از شروع سرویس. زیرا اگر از ابتدا محدودیت ها اعمال شوند ممکن است قبل از استفاده بهینه از سرور، این نسبت بیشتر از حد مجاز شده و کاربر دسترسی خود را از دست بدهد. این مدت معلوم را میتوانید بر حسب حجم مصرفی و یا مدت زمان تعیین کنید.

پس از انجام تنظیمات بر روی Next کلیک کنید.