Skip to main content

اضافه کردن IP Pool

در این قسمت میخواهیم آی پی آدرس های قابل استفاده را به نرم افزار معرفی کنیم. مجموعه آی پی آدرس های مشابه در یک IP Pool قرار میگیرد. هر IP Pool میتواند متعلق به یک سرور و یا قابل استفاده در همه سرور ها باشد. تنها تفاوت، انتخاب شبکه مربوط به آی پی آدرس در هنگام ست آپ میباشد. IP Pool های مربوط به هر سرور میتواند به شکلی تنظیم گردد تا هنگام ست کردن آی پی بر روی سرور، کارت شبکه ماشین مجازی به یک شبکه مشخص متصل گردد. در IP Pool های عمومی که متعلق به همه سرور ها می باشد این قابلیت وجود ندارد و پس از دیپلوی ماشین مجازی تغییری در کارت شبکه ایجاد نمی شود. توصیه ما استفاده از IP Pool های متعلق به سرور میباشد.

حال به زیر منوی IP Pool از منوی Plan مراجعه کرده و برای اضافه کردن IP Pool متعلق به یک سرور در قسمت مربوط به هر سرور و برای IP Pool های عمومی در بخش General IP Pools بر روی Add کلیک کنید.

پس از اضافه کردن IP Pool بر روی علامت تنظیمات کلیک کنید تا به صفحه جزئیات IP Pool هدایت شوید.

افزودن آی پی به IP Pool#

img

برای افزودن آی پی به IP Pool در لیست آی پی ها بر روی Add کلیک کنید. در صفحه باز شده شما میتوانید به سه شکل آی پی ها خود را اضافه کنید. روش اول اضافه کردن آی پی به صورت سابنت میباشد. شما آدرس سابنت و آدرس های Gateway و DNS را تعریف کرده و شبکه مربوط به این آی پی را انتخاب میکنید. نرم افزار همه آی پی آدرس های موجود در این سابنت را به غیر از آدرس Gateway به لیست اضافه خواهد کرد. میتوانید به دلخواه هر آی پی را تغییر و یا حذف کنید. روش بعدی به صورت تکی است. در این روش ورودی ها کمی متفاوت است. ولی نتیجه همان خواهد بود. روش سوم اضافه کردن به صورت رنج میباشد. در صورتی که میخواهید رنج کوچکی از یک سابنت برزگتر را اضافه کنید میتوانید از این قسمت استفاده کنید. برای مثال برای اضافه کردن آی پی آدرس های 192.168.1.100 تا 192.168.1.150 با NetPrefix 24 ابتدا و انتهای رنج آی پی را وارد کرده و آن ها را اضافه کنید.

جهت راحتی پروسه اضافه کردن آی پی اگر آدرس Gateway و DNS ثابت است گزینه Remember مقابل هر ورودی را انتخاب کنید.

info

شما میتوانید یک آی پی آدرس را به چندین IP Pool اضافه کنید. هنگام استفاده از این آی پی در یکی از IP Pool ها، آدرس های دیگر در IP Pool های دیگر غیر فعال خواهند شد تا از ایجاد Conflict در شبکه زیرساختتان جلوگیری شود.